ჩვენი Cookie პოლიტიკა განმარტავს თუ რას წარმოადგენს Cookie ფაილი და როგორ ხდება ჩვენ მიერ მათი გამოყენება.

1. რას წარმოადგენს Cookie ფაილი

1.1. Cookie ფაილები არის მცირე ზომის ტექსტური ფაილები, რომლებიც ინახება თქვენ სანავიგაციო პროგრამაში (Browser) ან მყარ დისკზე (Hard drive) და რომლებიც ახდენს თქვენი მოწყობილობის (კომპიუტერის, სმარტფონის ან ტაბლეტის) იდენტიფიცირებას, როდესაც თქვენ სტუმრობთ ჩვენ ვებ-გვერდს.Cookie ფაილები თითოეული სანავიგაციო პროგრამისათვის უნიკალურია და გვეხმარება, განვასხვავოთ თქვენი ვიზიტი სხვა სანავიგაციო პროგრამებით განხორციელებული ვიზიტებისაგან, რათა თქვენი ნავიგაცია გავხადოთ უფრო სწრაფი, მარტივი და ძებნის შედეგზე ორიენტირებული. თუ გჭირდებათ მეტი ინფორმაცია Cookie ფაილების შესახებ, ეწვიეთ შემდეგ ვებ-გვერდებს: aboutcookies.org, allaboutcookies.org.

2. Cookie ფაილის ტიპები

მკაცრად აუცილებელი Cookie ფაილები

2.1 აღნიშნული Cookie ფაილები საჭიროა ჩვენი ვებ-გვერდის ეფექტურად და სათანადოდ ფუნქციონირებისათვის და შესაბამისად მათ გამოყენებაზე უარის თქმა შეუძლებელია. შეიცავს ისეთ ინფორმაციას, რომელიც საჭიროა მომხმარებლის სისტემაში ავტორიზაციისთვის. ინახება საიტზე ნავიგაციის განმავლობაში და ავტომატურად იშლება, როდესაც მომხარებელი დახურავს სანავიგაციო პროგრამას, ან ამოიწურება სესიისთვის განკუთვნილი დრო.

დამატებითი Cookie ფაილები

2.2 აღნიშნული Cookie ფაილები გვეხმარება გავაუმჯობესოთ თქვენი ნავიგაცია ვებ-გვერდზე. ასევე დამატებითი მხარის საშუალებით მოვახდინოთ ვებ-გვერდის მუშაობის ანალიზი და გავითვალისწინოთ მომხმარებლის გამოცდილება. 

3. Cookie ფაილების მართვა

3.1. თქვენ შეგიძლიათ თქვენი სანავიგაციო პროგრამის მეშვეობით მართოთ Cookie ფაილები, გამორთოთ ან ჩართოთ ისინი. თუ თქვენ გსურთ შეზღუდოთ ან დაბლოკოთ ცალკეული მათგანი, მათ შორის ჩვენი ვებ-გვერდის მიერ გამოყენებული Cookie ფაილები, თქვენ ეს შეგიძლიათ მოახდინოთ სანავიგაციო პროგრამის პარამეტრების საშუალებით, რომელსაც იყენებთ თითოეულ მოწყობილობაზე ინტერნეტზე წვდომისათვის. თქვენ შეძლებთ უარი განაცხადოთ Cookie ფაილების გამოყენებაზე, გარდა მკაცრად აუცილებელი Cookie ფაილებისა.

4. რომელ „მზა-ჩანაწერებს“ ვიყენებთ და როგორ?

4.1. Google Analytic-ის მოთხოვნის დრო - Google Analytic-ის მოთხოვნის დრო გამოიყენება მოთხოვნის სიჩქარის იდენტიფიცირებისათვის და მომხმარებლის კომპიუტერში ინახება 1 წუთის განმავლობაში.

მისი წაშლა შესაძლებელია უშუალოდ კომპიუტერში ჩაწერილი ვებბრაუზერის პარამეტრებიდან „მზა-ჩანაწერების“ (Cookies) წაშლის მეთოდით.

4.2. Google Analytic-ის მომხმარებლის დროებითი იდენტიფიკატორი - Google Analytic-ის დროებითი იდენტიფიკატორი გამოიყენება მომხმარებლის იდიფერენცირებისთვის და მომხმარებლის კომპიუტერში ინახება 24 საათის განმავლობაში. მისი წაშლა შესაძლებელია უშუალოდ კომპიუტერში ჩაწერილი ვებბრაუზერის პარამეტრებიდან „მზა-ჩანაწერების“ (Cookies) წაშლის მეთოდით.

4.3. Google-ის სხვა „მზა-ჩანაწერები“ - Google-ის სხვა „მზა-ჩანაწერები“ (PREF VISITOR_INFO1_LIVE, VISITOR_PRIVACY_METADATA, YSC) გამოიყენება ვიზიტორების დათვალიერების ჩვევების, მონაცემთა ნაკადის, მონაცემთა წყაროსა და სხვა ინფორმაციის გასაანალიზებლად. მისი წაშლა შესაძლებელია უშუალოდ კომპიუტერში ჩაწერილი ვებბრაუზერის პარამეტრებიდან „მზა-ჩანაწერების“ (Cookies) წაშლის მეთოდით.

4.4. ადაპტირებული ფუნქციონალის „მზა-ჩანაწერები“ (შრიფტის ზომა და კონტრასტი) - ადაპტირებული ფუნქციონალის „მზა-ჩანაწერები“ გამოიყენება ვებგვერდის ადაპტირებული ფუნქციონალის გააქტიურებისათვის. აღნიშნული „მზა-ჩანაწერები“ მომხმარებლის კომპიუტერში ინახება სესიის დასრულებამდე და აუცილებლია ვებგვერდის მუშაობისათვის.