სიახლეების გამოწერა
გამოწერა
გამოწერის გაუქმება
გამოწერის გაუქმება
გაუქმება
სიახლეების გამოწერა
სიახლე
პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა სამი ეტაპის გავლა: 1 ეტაპი-პირველადი რეგისტრაცია. პირველადი რეგისტრაციის გავლა დაიწყება 1 სექტემბერს 12:00 საათიდან ვებ-გვერდის მეშვეობით. 2 ეტაპი-განაცხადის გაკეთება. ელექტრონულ პროგრამაში განაცხადების გაკეთებას შეძლებთ 15 სექტემბერს, 12:00 საათიდან, რა დროსაც მოხდება რიგის ნომრის მინიჭება. 3 ეტაპი ...
ვრცლად
მიმდინარე
პროგრამის შესახებ ; საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო არასტანდარტული ვაშლის სუბსიდირების პროექტს ანხორციელებს. პროექტის ფარგლებში, არასტანდარტული ვაშლის შესყიდვის შემთხვევაში, სახელმწიფო სუბსიდიას მიიღებენ ხილის გადამმუშავებელი ის კომპანიები, რომლებიც; 2021 წლის 15 დეკემბრამდე, მეხილეობის ...
ვრცლად
სიახლე
კახეთის რეგიონში სეტყვის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარების; მიზნით განსაზღვრული პირობები: კახეთის რეგიონში სეტყვის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე ერთჯერადი დახმარების გაცემას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ - სოფლის განვითარების სააგენტო. 2021 წლის 26 აგვისტოს და 2 სექტემბერს კახეთის რეგიონში სეტყვის შედეგად დაზარალებულ; მოსახლეობაზე, ...
ვრცლად
მიმდინარე
*პროგრამით მოსარგებლეთა ბაზის საბოლოო განახლება განხორციელდა: სასოფლო სამეურნეო მიწის მფლობელებისთვის - 2021 წლის 28 იანვრის მდგომარეობით სახელმწიფოსგან/მუნიციპალიტეტისგან/აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისგან ან/და მათთან აფელირებული პირებიდან სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების იჯარით გაცემის შემთხვევაში - 2021 წლის 20 აპრილის ...
ვრცლად
მიმდინარე
* 2021 წლის 8 თებერვლიდან პროგრამა ქართული ჩაის ფარგლებში განაცხადების მიღება განახლდა. პროგრამის მიზნები: საქართველოში არსებული ჩაის პლანტაციების პოტენციალის ეფექტურად გამოყენება, ადგილობრივი ჩაის (მათ შორის, ბიო ჩაის) წარმოების ზრდის ხელშეწყობა, შედეგად, თვითუზრუნველყოფის დონის ამაღლება და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდა; კერძო და სახელმწიფო ...
ვრცლად
მიმდინარე
; პროგრამით „დანერგე მომავლი“ ახალი მრავალწლოვანი ბაღების გაშენებით დაინტერესებული პირებისთვის სოფლის განვითარების სააგენტო პროგრამის ფარგლებში საშემოდგომო განაცხადების მიღებას 2021 წლის სექტმებირდან გეგმავს. აქვე განთავსდება განაცხადების მიღების ზუსტი თარიღი. ; პროექტი „დანერგე მომავალი“ ინიცირებულია საქართველოს ...
ვრცლად
მიმდინარე
პროექტი ინიცირებულია საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ და 2013 წლის 27 მარტიდან ახორციელებს ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო. პროექტის მიზანია სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამმუშავებელი და შენახვა-რეალიზაციის საწარმოო პროცესებისათვის ხელშეწყობა ფიზიკური და იურიდიული პირების იაფი და ხელმისაწვდომი ...
ვრცლად
მიმდინარე
აგროდაზღვევის პროგრამა 2014 წლის 1 სექტემბრიდან ამოქმედდა და მიზნად ისახავს აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარებას, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობას, აღნიშნული საქმიანობით დაკავებული პირებისთვის შემოსავლის შენარჩუნებას და რისკების შემცირებას. პროგრამის განმახორციელებელია ა(ა)იპ;"სოფლის განვითარების სააგენტო". პროგრამის განხორციელების ...
ვრცლად
მიმდინარე
*პროგრამის ფარგლებში ახალი განაცხადების მიღება შესაძლებელია მხოლოდ ვეტერინარიისა და ხელოვნური განაყოფიერების მიმართულებით.; პროგრამის სხვა კომპონენტების მიმართულებით ახალი განაცხადების მიღება შეჩერებულია 2020 წლის 14 ივნისიდან. "მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის“ სახელმწიფო პროგრამაში რეგისტრაცია დასრულდა. იმერეთის, ...
ვრცლად
მიმდინარე
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების ხელშეწყობის ...
ვრცლად
გადამამუშავებელი საწარმოების კომპონენტში განაცხადები მიიღება 2021 წლის 20 აპრილის 10 საათიდან, 4 მაისის 24 საათამდე, ხოლო შემნახველი საწარმოების კომპონენტში განაცხადები მიიღება 2021 წლის 13 მაისის 10 საათიდან,;28 მაისის 24 საათამდე ელექტრონული ფორმით (ვებ გერდის;rda.gov.ge;მეშვეობით). პროექტი ინიცირებულია საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის ...
ვრცლად
*პროგრამის მომხმარებელთა ბაზის საბოლოო განახლება განხორციელდა 31.12.2020 წლისთვის პროგრამა ითვალისწინებს სასოფლო-სამეურნეო საქონლისა და ხვნის მომსახურების ღირებულების სუბსიდირებას. პროგრამით გათვალისწინებული სუბსიდიის მისაღებად საჭიროა, ფიზიკურ და იურიდიული პირებს საკუთრებაში ჰქონდეთ საჯარო რეესტრში; რეგისტრირებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ...
ვრცლად
* ტექნიკური დახმარების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ახალი განაცხადების მიღება 15.01.2021-დან შეჩერებულია. პროგრამის მიზანი; სააგენტოს მიერ განხორციელებული/განსახორციელებელი პროექტების/პროგრამების ფარგლებში დაფინანსებული/დასაფინანსებელი პოტენციური ბენეფიციარების/ბენეფიციარების მხარდაჭერა თანადაფინანსების ან/და საკონსულტაციო მომსახურეობის ან/და ...
ვრცლად
„სოფლის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია სოფლად ახალი სამუშაო ადგილების შექმნისთვის შესაბამისი პირობების უზრუნველყოფა, მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა, ეკონომიკური დივერსიფიკაცია, სოფლის მეურნეობის განვითარებისკენ მიმართული მიზნობრივი ღონისძიებები და სექტორში ინვესტიციების მოზიდვა. ამ მიზნით ევროკავშირის (EU) „სოფლისა და სოფლის ...
ვრცლად
პროგრამის მიზანი და ამოცანა ხორბლის ფქვილის სუბსიდირების სახელმწიფო პროგრამის მიზანია ;პურზე არსებული საცალო სარეალიზაციო ფასის შენარჩუნება. პროგრამის ამოცანას წარმოადგენს ქვეყანაში პირველი ხარისხის ხორბლის ფქვილზე არსებული სარეალიზაციო ფასის შენარჩუნება სუბსიდირების გზით. ტერმინები პოტენციური ბენეფიციარი - საქართველოში რეგისტრირებული მეწარმე ...
ვრცლად
სოფლად ახალგაზრდა მეწარმეების მხარდაჭერის პროგრამა - „ახალგაზრდა მეწარმე“ განკუთვნილია საქართველოს მოქალაქეობის მქონე ახალგაზრდებისთვის, რომელთაც სურთ ბიზნეს საქმიანობის განხორციელება საქართველოში. პროგრამა ინიცირებულია საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ და ახორციელებს და ა(ა)იპ „სოფლის განვითარების სააგენტო“ დონორი ორგანიზაციის, დანიის სართაშორისო განვითარების სააგენტოს (DANIDA) დაფინანსებით.
ვრცლად
აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებისათვის სეტყვით მიყენებული ზარალის ანაზღაურება მიმდინარეობს
არასტანდარტული ვაშლის რეალიზაციის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა აქტიურად მიმდინარეობს