პროგრამებში/პროექტებში მონაწილეობის მსურველებმა განაცხადები უნდა წარმოადგინონ მხოლოდ ქართულ ენაზე.

წნეხ-ამკრეფის მიმართულებით განაცხადების მიღება შეჩერებულია

განაცხადების მიღება მიმდინარეობს კომბაინისა და სხვა მოსავლის ამღები სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის მიმართულებით

პროგრამის შესახებ

თუ გსურთ მოსავლის ამღები სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა, პროგრამის ფარგლებში, შესაძლებლობა გაქვთ მიიღოთ თანადაფინანსება. 

პროგრამის მიზანს წარმოადგენს მოსავლის ამღებ სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე (ნებისმიერი ტიპის მოსავლის ამღები ტექნიკა როგორც თვითმავალი, ასევე მისაბმელი და ჩაის ხელის საკრეფი) ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

საქართველოს მთავრობის დადგენილება

მონაცემები

სიახლეები