სიახლეების გამოწერა
გამოწერა
გამოწერის გაუქმება
გამოწერის გაუქმება
გაუქმება
სიახლეების გამოწერა
პროგრამებში/პროექტებში მონაწილეობის მსურველებმა განაცხადები უნდა წარმოადგინონ მხოლოდ ქართულ ენაზე.
რატომ უნდა დარეგისტრირდეთ my.mepa.gov.ge-ზე ?
სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაციის თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა
არასტანდარტული ვაშლის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის პროგრამა
კახეთის რეგიონში სეტყვის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება
აგროდიზელით ხელშეწყობის პროგრამა
ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის პროგრამა
დანერგე მომავალი
შეღავათიანი აგროკრედიტი
აგროდაზღვევა
მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის სახელმწიფო პროგრამა
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამები
გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის მესაკუთრეთა სტიმულირება
ტექნიკური დახმარების სახელმწიფო პროგრამა
სოფლის განვითარების პროგრამასაგრანტო თანადაფინანსება არასასოფლო-სამეურნეო საქმიანობისთვისპროგრამა ხორციელდება ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ENPARD III პროგრამის ფარგლებში, გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით.
ხორბლის ფქვილის სუბსიდირების სახელმწიფო პროგრამა
აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებისათვის სეტყვით მიყენებული ზარალის ანაზღაურება მიმდინარეობს
არასტანდარტული ვაშლის რეალიზაციის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა აქტიურად მიმდინარეობს